Kamer voert warmtepompnorm in om afbouw fossiele brandstoffen te stimuleren.

BRON : HLN.be
AUTEUR :BELGA
De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de invoering van een "warmtepompnorm". Daardoor zal de federale energiewaakhond CREG voortaan elk jaar het prijsverschil bestuderen tussen verwarmen met warmtepompen en verwarmen met fossiele brandstoffen.

Volgens Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt, die het wetsvoorstel indiende, maakte de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk dat we zo snel mogelijk af moeten van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar onder meer omdat er in de energiefactuur nu meer heffingen voorzien zijn op elektriciteit dan op bijvoorbeeld aardgas of stookolie, is het voor veel gezinnen financieel niet interessant om over te schakelen op bijvoorbeeld een warmtepomp.

Verduyckt legde een wetsvoorstel neer waarin de CREG wordt belast met een jaarlijks onderzoek naar de prijsverschillen. Als het prijsverschil in de verkeerde richting evolueert, zal de federale energiewaakhond maatregelen kunnen voorstellen aan de minister van Energie.

“Door de hogere gasprijzen tijdens de crisis is investeren in warmtepompen aantrekkelijker geworden, maar dit zou ook in de toekomst zo moeten blijven”, zegt Verduckyt. “De CREG en de regionale regulatoren formuleren aan de hand van deze jaarlijkse studie voorstellen rond de energiefiscaliteit, de toeslagen op de factuur of subsidies. Ik reken erop dat de norm zal meehelpen aan een omslag naar elektrische verwarming.”
Het wetsvoorstel kreeg unanieme steun, op de onthouding van PVDA na.

Andere Nieuwsartikelen

ZO CHECK JE OF JE WONING KLAAR IS VOOR EEN WARMTEPOMP 

De warmtepomp is een duurzaam alternatief, zodat je geen gas meer nodig hebt. Bovendien haalt het warmte uit de lucht, bodem of grondwater, waardoor je tot 3 of 4 keer minder energie verbruikt dan andere verwarmingsvormen.

Vraag een premie aan bij de Vlaamse overheid.

Eén online loket voor de aanvraag van premies van de Vlaamse overheid voor renovatie en energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. Daarnaast kunt ook uw renovatie financieren met Mijn Verbouwlening.